Salgsbetingelser

Standleje

 

Booking Stande kan reserveres via link fra vores hjemmeside https://podio.com/webforms/21852638/1526129, i butikken eller telefonisk.

 

Pris Der findes 3 typer stande:

- Cykelstand, Kr.500,-

- Salgsbord, Kr. 300 for 14 dage

- Tøjstativ, Kr. 300 for 14 dage

 

Tillægsydelser

Opsætning af stand kr. 200,- (du kan sende varer til os så sætter vi det op. Alle vare skal være tydeligt mærket med ønsket pris. Nedpakning af stand kr. 200,- Gennemgang af cykel inden salg kr. 500,- Kommission Kommission (15%) fratrækkes automatisk opgørelsen af det samlede salg, inden fortjenesten udbetales til standlejeren.

 

Kommision

Kommision på cykler over kr. 20.000,- = 10% (min kr. 3.000,-)

 

Erhverv

Påtænkes det at drive forretning via standen, er man selv ansvarlig for at indberette korrekte oplysninger til Skat, og det skal oplyses ved booking, hvis man vil sælge varer fra en momsregistreret virksomhed på standen.

 

I Lejeperioden

 

Opstart Når standen er booket, kan varer opsættes fra 1 time inden lukketid dagen før lejeperiodens start, dvs. mandag til fredag fra kl. 16.30, lørdag og søndag fra kl. 13.00. Sponz Recycle kan uden varsel leje standen ud til en anden side, hvis man uden forudgående aftale ikke har opstillet sine varer i løbet af den første dag af lejeperioden.

 

Standene må ikke flyttes, og der må ikke fastgøres ting på standen.

 

Herudover er det ikke tilladt at placere varer uden for egen stand, og de vil blive fjernet uden varsel.

 

Som standlejer kan du frit bruge vores bøjler – desuden har vi et begrænset antal buksebøjler til rådighed.

 

Det er vigtigt, at du selv sørger for, at alle varer er mærket korrekt med Sponz Recycle-stregkode og påskrevet pris.

 

Sponz Recycle gennemgår cykler inden de stilles på standen. Vi bestræber os på at have cykler af en vis standart. Vi henviser til vores klargøring af cykler. Ved salg af cykler, skal sælger kunne fremvise kvittering på køb af cyklen.

 

Varesikring

Lokalet er videoovervåget, og vores personale er almindelig overvågen over for butikstyve. Sponz Recycle kan ikke stilles til ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte varer, og Sponz recycle er ikke erstatningspligtig ved brand- og vandskade. I forbindelse med brand, vand eller indbrudstyveri kan din Indboforsikring eventuelt dække dit tab – kontakt dit forsikringsselskab for mere information.

 

Ejendomsret og varebetingelser

Sælger er alene ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at sælge varerne på standen, og det er ikke tilladt at sælge ulovlige kopivarer, sikkerhedskompromitterende varer, tobak, alkohol, fødevarer, våben, fyrværkeri, pornografisk materiale eller andet, som personalet måtte vurdere upassende. Vi ønsker ikke at have varepartier købt fra Wish, Ebay etc. med henblik på videresalg i Sponz Recycle. Det er heller ikke tilladt at lægge visitkort eller anden markedsføring på standene. Overtrædelse vil medføre bortskaffelse af disse varer og effekter uden varsel. Personalet har desuden ret til at afvise eller bortskaffe varer, som vurderes skadelige for butikkens standard, som f.eks. beskidte, nedslidte, ildelugtende eller uhygiejniske varer.

 

Orden og opfyldning

Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for din stand, og du er velkommen til at fylde op med varer så ofte, du ønsker. Det koster 10 kr. for at printe ud ekstra prismærker (64 stk/ark) når du vil tilføje flere varer på din stand.

Du har også mulighed for at tilkøbe service, hvor vi rydder op hos din stand.

 

Varer uden prismærke

Hvis en vare mister sit prismærke eller findes i butikken efter standlejen er slut, vil den blive placeret ved område med varer uden prismærke i butikken. Det er derfor fornuftigt at holde øje med, om man kan genkende sager på reolen – også efter ophørt lejeperiode, da mange ting først dukker op, når andre standlejere pakker sammen.

 

Varer uden prismærke opbevares i afdelingen i minimum 14 dage, hvorefter de tilfalder Sponz Recycle, som frit kan donere, bortskaffe eller sælge dem.

 

Ændring af pris

Ønsker du at ændre en pris på en vare undervejs, skal der sættes nyt prismærke på varen, da overstregede priser er ugyldige af sikkerhedsmæssige årsager.

 

Udsalg på standen

Du har mulighed for at holde udsalg på din stand. Du skal blot informere personalet herom, så de kan registrere rabatten i kassesystemet. Udsalgsskilte udleveres af personalet, og man kan vælge mellem 25%, 50% eller 75% rabat.

 

Ved lejeperiodens ophør

 

Tømning af stand Standen skal være tømt senest en time inden lukketid på lejeperiodens sidste dag. Dvs. mandag til fredag kl. 16.30, lørdag til søndag kl. 13.00. Du skal huske at medbringe ID, og du er selv ansvarlig for at tømme standen, medmindre du køber en nedpakningsløsning. Det er vigtigt, at alle prismærker bliver siddende på varerne, når standen tømmes, da varer uden prismærker ikke må tages ud af butikken. Personalet har ret til at kontrollere varerne.

 

Er standen ikke tømt rettidigt, vil Sponz Recycle pakke varerne ned, hvilket koster et administrationsgebyr på kr. 400,- uden aftale. Du har også mulighed for at tilkøbe nedpakning, som koster 200 kr når det er aftalt i forvejen. Det koster kr. 100,- pr. påbegyndt dag, når Sponz Recycle opbevarer dine varer. Varerne vil blive opbevaret i en uge, hvorefter de tilfalder Sponz Recycle.

 

Udbetaling af dit overskud

Sponz Recycle udbetaler 85% af det samlede salg til dig.

Udbetalingen sker direkte på dit Dankort. Af hensyn til personalets sikkerhed opbevarer vi ikke store mængder af kontanter i butikken, og vi kan ikke garantere at kunne udbetale din fortjeneste i kontanter. Hvis nogle af dine glemte varer bliver solgt i butikken 14 dage efter lejeperiodens ophør, skylder Sponz Recycle dig penge efter afregningen. Udbetalingen af fortjeneste skal ske senest 30 dage efter lejeperiodens ophør.

 

Fortrolighedspolitik

Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, medmindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.